วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โครงการห้องสมุดเสริมการอ่าน


ห้องสมุดดรุณากาญจนบุรีและชุมนุมห้องสมุดดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการงาน “งานเปิดโลกกิจกรรมห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เช่น การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแข่งขันมองภาพแล้วคิด กิจกรรม Library Bingo ตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนโดยพระราชพระสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมโต้วาที“อินเตอร์เน็ตเด็ดกว่าหนังสือ”กิจกรรมเปิดงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ของนักเรียนชุมนุมห้องสมุดการแต่งกายตามจินตนาการหมวดหนังสือ การเล่านิทานของนักเรียน ป.1 เรื่องลูกแกะกับหมาป่าโดยบาทหลวงไพศาล   ยอแซฟ   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


[Highlight] พิธีเปิด กิจกรรมเปิดโลก "ห้องสมุด" สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น