วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชูกวีเอกของโลก


กิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยนำการแสดงโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย แต่งกายเป็นละครในคำประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ เพื่อเป็นการสดุดีกวีเอกของโลก(ท่านสุนทรภู่) ครูกวีเอกที่มีชื่อเสียงของไทย ซึ่งมากด้วยความรู้ และความสามารถ ในด้านการแต่งคำประพันธ์ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้นำรูปแบบการแต่งคำประพันธ์มาใช้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น