วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย การแสดงสื่อถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรง และตระหนักถึงอันตรายจาการสารเสพติดให้โทษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น